Wat is botox

W

Botox is een merknaam afkomstig van de stof Botulinetoxine. De stof is een eiwit en wordt al sinds begin jaren ’70 gebruikt in de medische wereld. De echte bekendheid verwierf botox vanwege het feit dat het stofje werd ingezet tegen rimpels.

Mensen zijn Botox vooral gaan kennen doordat het stofje gebruikt wordt tegen rimpels. Een verdunde, kleine hoeveelheid Botox wordt in de vezels van de spieren geïnfecteerd. Het effect hiervan is dat rimpels vervagen. Veel mensen vragen zich af of Botox wel veilig is. Het antwoord hierop is ja, Botox is een veilig product. Het product is ook door de Amerikaanse warenwet goedgekeurd. Echter het laten toedienen van Botox dient wel door een deskundige gedaan te worden omdat het product een geregistreerd medicijn betreft.

Toepassingsmogelijkheden

Botox wordt grofweg voor drie doeleinde gebruikt:

  1. Tegen rimpels
  2. Tegen migraine
  3. Tegen overmatig transpireren

Botox kan ervoor zorgen dat de overmatige transpiratieproductie met 95% wordt teruggebracht. Dit effect is soms al na 2 dagen merkbaar en na 2 weken is de overmatige transpiratieproductie maximaal teruggebracht. Als na 2 weken nog niks valt te merken kan ervoor gekozen worden een correctie door een arts te laten doen.

Botox tegen migraine werkt niet voor iedereen. Zo’n 70% van de mensen kunnen baat hebben bij Botox op het moment dat ze last hebben van migraine. Bij deze 70% verdwijnen de klachten niet geheel maar worden ze wel aanzienlijk vermindert.