Tips Zorg

Wonen in een verzorgingstehuis

W

Ouderen kiezen er steeds meer voor om te verhuizen naar een verzorgingstehuis. De ouderen kiezen hiervoor omdat ze niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Er zit echter een belangrijk verschil tussen een verzorgingstehuis en een verpleeghuis. In een verpleeghuis wordt meer zorg geboden omdat daar de gezondheid van die bewoners op dit moment naar vraagt.  

Voordelen van wonen in een verzorgingstehuis

Er zijn natuurlijk een groot aantal voordelen van het wonen in een verzorgingstehuis. Waarbij het allerbelangrijkste is dat de mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen worden verzorgd. Daarnaast kan het helpen tegen eenzaamheid, want sommige bewoners zijn niet meer in staat ver van hun verzorgingstehuis te komen door fysieke gebreken. Het kan dan enorm helpen om dus medebewoners te hebben en af en toe eens wat sociale contacten op te doen. Op deze leeftijd is het ook niet ondenkbaar dat een partner of familielid wegvalt. Dan kunnen ook de medebewoners deze eenzaamheid opvangen door een bewoner te laten deelnemen in groepsactiviteiten.

Wonen in een verzorgingstehuis is ook gewoon leuk

Sommige bewoners zien een verhuizing als een drama, omdat ze weg zijn van hun vertrouwde omgeving. Over het algemeen leggen senioren gemakkelijker nieuwe contacten in een nieuwe omgeving dan jongere mensen. Deze nieuwe contacten kunnen er voor zorgen dat de bewoners weer helemaal opbloeien. Ze hoeven zich namelijk nergens meer zorgen over te maken en hebben meer mensen met wie ze kunnen praten.

Rol van de overheid

De regering wil bezuinigen op de zorg. Dit zorgt voor een negatief effect voor het aantal verzorgingstehuizen in Nederland. De overheid probeert senioren te stimuleren zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen. Dit wil het doen door het verbeteren van de thuiszorg. Er zijn ook organisaties die daar inmiddels op inspelen en proberen een intensieve thuiszorg te faciliteren. Wat de overheid vooral wilt is dat de zogenaamde mantelzorgers, familieleden, voor de senioren gaan zorgen. Dit is echter in de wereld van nu, niet altijd mogelijk doordat er steeds meer huishoudens gewoon werkenden hebben.