Tips Zorg

Steeds meer bezuinigingen binnen de thuiszorg

S

De afgelopen jaren is er erg veel bezuinigd binnen de zorg. Zo ook binnen de thuiszorg. Dit is een erg negatieve ontwikkeling. Veel mensen krijgen zo niet de hulp en zorg die ze nodig hebben. Dit is een groot probleem, omdat dit ernstige complicaties met zich mee kan brengen. Het is namelijk voor veel mensen lastig om om extra hulp te vragen.

Vereenzaming

Vooral voor ouderen is dit een probleem. Het gevolg van de bezuinigingen op de thuiszorg is namelijk minder personeel en dus minder tijd voor de ouderen. Dit leidt weer tot vereenzaming, slechte eet- en drinkgewoontes en slechter medicijngebruik onder ouderen. Ook is de kans op ongelukken thuis groter. Dit mag niet worden onderschat. Onvoldoende thuiszorg is dus een groot probleem voor de volksgezondheid. Ook mantelzorg is er namelijk onvoldoende, waardoor er niet genoeg familie of vrienden zijn die de zorg over kunnen nemen van de thuiszorg.

Thuiszorgmedewerkers

Niet alleen voor cliënten, ook voor thuiszorgmedewerkers zijn de bezuinigingen een probleem. De medewerkers krijgen te weinig tijd voor hun werk en moeten het werk soms afraffelen. Ook is er sprake van een hoge werkdruk. Een groot deel van de medewerkers zegt bang te zijn om hun baan te verliezen. Op deze manier verslechtert de zorg enorm. Vroeger konden thuiszorgmedewerkers buiten de gebruikelijke zorg ook nog een praatje maken met mensen en eventueel wat schoonmaakwerk doen. Dit is allang niet meer aan de orde. Terwijl deze dingen ook zo belangrijk waren, zeker sociaal gezien.

Binnen heel de zorg bezuinigingen

Niet alleen binnen de thuiszorg, binnen heel de zorg wordt enorm bezuinigd. Ook in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen is het een bekend probleem. Er is een te hoge werkdruk en maar weinig tijd voor de cliënten. Papieren rompslomp is vaak een groter deel van het werk dan het daadwerkelijke verzorgen. De laatste jaren zijn teamleiders, afdelingshoofden enzovoorts wegbezuinigd, waardoor medewerkers zichzelf maar moeten sturen en een structuur in de chaos moeten verzorgen. Dit komt zeker niet ten goede aan de zorg. Cliënten krijgen te weinig aandacht en er ontstaan meer en sneller sterfgevallen. De bezuinigingen in de zorg zijn dus een groot probleem, hopelijk wordt dit snel en hard aangepakt.